Pan Bolo, strona 5

66 tekstów – auto­rem jest Pan Bo­lo.

Jedzie ma­rynarz...pa­miętam jak wczoraj

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 3 kwietnia 2016, 22:38

Bez jedze­nia i bez spa­nia An­tek na har­mo­nii gra. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 3 kwietnia 2016, 00:34

Świętujemy.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 27 marca 2016, 18:16

Tyl­ko w sta­nie wska­zującym jes­tem w sta­nie chodzić po li­nie.
Po­dob­nie mam z pro­wadze­niem auta. Dla­tego nig­dy nie jeżdżę po alkoholu. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 17 marca 2016, 21:05

Nig­dy nie piję "do dna", w sposób od­po­wie­dzial­ny myślę o przyszłości. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 7 marca 2016, 20:07

Czas zmienić lo­kal..idźcie z Bo­giem, ja zos­ta­je sobą. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 2 marca 2016, 20:11

Mój po­ciąg wo­zi mnie już 37 lat ale jak każdy ro­wer wy­maga częste­go tankowania. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 29 lutego 2016, 21:17

Zajdę wy­soko, górna półka w skle­pie mo­nopo­lowym jest dla wybranych. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 28 lutego 2016, 03:56

Ale tu pucha. Nic tyl­ko się opić. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 lutego 2016, 22:57

Chciałbym wyg­rać dożywot­ni vou­cher na wino. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 23 lutego 2016, 18:32

Pan Bolo

Felek, lat 52 zawodowy kierowca - alkoholik, z żółtymi papierami na życie. Bez prawa do jazdy na trzeźwo. Wyćwiczony jogą, ledwie utrzymujący się na nogach. Posiadający duże doświadczenie w tym co robi. Śmiało można rzec profesjonalista.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pan Bolo

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 00:21Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:42Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st zaprogramowany za­burzo­ny paździerz, ma [...]

wczoraj, 20:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st kamienie lu­bią szy­by

wczoraj, 00:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to co [...]

przedwczoraj, 23:21Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 01:39Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st oda do z 

przedwczoraj, 00:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to co [...]

27 marca 2017, 23:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to co [...]

27 marca 2017, 22:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to co [...]

27 marca 2017, 22:26Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia