Pan Bolo, strona 5

65 tekstów – auto­rem jest Pan Bo­lo.

Bez jedze­nia i bez spa­nia An­tek na har­mo­nii gra. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 3 kwietnia 2016, 00:34

Świętujemy.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 27 marca 2016, 18:16

Tyl­ko w sta­nie wska­zującym jes­tem w sta­nie chodzić po li­nie.
Po­dob­nie mam z pro­wadze­niem auta. Dla­tego nig­dy nie jeżdżę po alkoholu. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 17 marca 2016, 21:05

Nig­dy nie piję "do dna", w sposób od­po­wie­dzial­ny myślę o przyszłości. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 7 marca 2016, 20:07

Czas zmienić lo­kal..idźcie z Bo­giem, ja zos­ta­je sobą. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 2 marca 2016, 20:11

Mój po­ciąg wo­zi mnie już 37 lat ale jak każdy ro­wer wy­maga częste­go tankowania. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 29 lutego 2016, 21:17

Zajdę wy­soko, górna półka w skle­pie mo­nopo­lowym jest dla wybranych. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 28 lutego 2016, 03:56

Ale tu pucha. Nic tyl­ko się opić. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 lutego 2016, 22:57

Chciałbym wyg­rać dożywot­ni vou­cher na wino. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 23 lutego 2016, 18:32

Jes­tem pi­jakiem, nie za­daję niewy­god­nych py­tań. Mam szan­se na przetrwanie 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 21 lutego 2016, 12:35

Pan Bolo

Felek, lat 52 zawodowy kierowca - alkoholik, z żółtymi papierami na życie. Bez prawa do jazdy na trzeźwo. Wyćwiczony jogą, ledwie utrzymujący się na nogach. Posiadający duże doświadczenie w tym co robi. Śmiało można rzec profesjonalista.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Pan Bolo

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 02:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jestem w wil­czej skórze, [...]

dzisiaj, 02:14Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jestem w wil­czej skórze, [...]

przedwczoraj, 21:59Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st we życiu możno mjeć [...]

przedwczoraj, 19:25Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Do ro­boty sie nie [...]

przedwczoraj, 18:01tomek43i sko­men­to­wał tek­st Do ro­boty sie nie [...]

przedwczoraj, 17:35Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kierunkowość prze­kazu to fa­natyzm [...]

przedwczoraj, 17:31Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Karierę ro­bi się od [...]

przedwczoraj, 17:29Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W Ziemię uderzy­kume­ta.  

14 lutego 2017, 20:56Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gdy po­godzisz się z [...]

12 lutego 2017, 12:34tomek43i sko­men­to­wał tek­st chluśniem żeby nie uśnieć