Pan Bolo, strona 6

74 teksty – auto­rem jest Pan Bo­lo.

Świętujemy.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 27 marca 2016, 18:16

Tyl­ko w sta­nie wska­zującym jes­tem w sta­nie chodzić po li­nie.
Po­dob­nie mam z pro­wadze­niem auta. Dla­tego nig­dy nie jeżdżę po alkoholu. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 17 marca 2016, 21:05

Nig­dy nie piję "do dna", w sposób od­po­wie­dzial­ny myślę o przyszłości. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 7 marca 2016, 20:07

Czas zmienić lo­kal..idźcie z Bo­giem, ja zos­ta­je sobą. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 2 marca 2016, 20:11

Mój po­ciąg wo­zi mnie już 37 lat ale jak każdy ro­wer wy­maga częste­go tankowania. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 29 lutego 2016, 21:17

Zajdę wy­soko, górna półka w skle­pie mo­nopo­lowym jest dla wybranych. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 28 lutego 2016, 03:56

Ale tu pucha. Nic tyl­ko się opić. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 lutego 2016, 22:57

Chciałbym wyg­rać dożywot­ni vou­cher na wino. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 23 lutego 2016, 18:32

Jes­tem pi­jakiem, nie za­daję niewy­god­nych py­tań. Mam szan­se na przetrwanie 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 21 lutego 2016, 12:35

Na "od­wy­ku" tracę pew­ność siebie 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2016, 10:52

Pan Bolo

Felek, lat 52 zawodowy kierowca - alkoholik, z żółtymi papierami na życie. Bez prawa do jazdy na trzeźwo. Wyćwiczony jogą, ledwie utrzymujący się na nogach. Posiadający duże doświadczenie w tym co robi. Śmiało można rzec profesjonalista.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pan Bolo

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 15:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna od­ciska piętno na [...]

dzisiaj, 14:36Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna od­ciska piętno na [...]

dzisiaj, 14:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Masz to co so­bie [...]

dzisiaj, 01:53Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Cytatami kierują bez wątpienia [...]

wczoraj, 23:30Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Cytatami kierują bez wątpienia [...]

wczoraj, 23:29Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st kto boi się praw­dzi­wej [...]

wczoraj, 22:55Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Cytatami kierują bez wątpienia [...]

wczoraj, 22:51Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Cytatami kierują bez wątpienia [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jedna sta­ra d.pa Za­lała się [...]

wczoraj, 22:38Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Cytatami kierują bez wątpienia [...]