Pan Bolo, strona 6

65 tekstów – auto­rem jest Pan Bo­lo.

Na "od­wy­ku" tracę pew­ność siebie 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2016, 10:52

Do szkoły miałem pod górkę, choć jest na tej sa­mej wy­sokości co sklep. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 11 lutego 2016, 18:54

Po na­piciu czuję wstręt do jadła. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 6 lutego 2016, 15:34

Cza­sem jes­tem tak trzeźwy, że wy­piłbym ko­ta z pęcherzem 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 31 stycznia 2016, 19:14

Utonąłem w długach, zos­taję na dnie, ja, Fe­lek - al­ko­holo­wy wrak. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 30 stycznia 2016, 21:33

Is­to­ta me­go nałogu, to głód al­ko­holu de­ter­mi­nowa­ny pasją picia. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 26 stycznia 2016, 17:35

Wi­no to mój chleb powszedni. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 24 stycznia 2016, 01:20

Dru­gie dno od­najduję w butelce. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 23 stycznia 2016, 22:48

Bu­tel­ka wódki jest jak ot­warta księga, możesz ją czy­tać prze­pijając go­rycz słów. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 22 stycznia 2016, 14:34

Niekiedy prze­lana krop­la wi­na po­wodu­je powódź łez 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 20 stycznia 2016, 17:27

Pan Bolo

Felek, lat 52 zawodowy kierowca - alkoholik, z żółtymi papierami na życie. Bez prawa do jazdy na trzeźwo. Wyćwiczony jogą, ledwie utrzymujący się na nogach. Posiadający duże doświadczenie w tym co robi. Śmiało można rzec profesjonalista.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Pan Bolo

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 02:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jestem w wil­czej skórze, [...]

dzisiaj, 02:14Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jestem w wil­czej skórze, [...]

przedwczoraj, 21:59Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st we życiu możno mjeć [...]

przedwczoraj, 19:25Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Do ro­boty sie nie [...]

przedwczoraj, 18:01tomek43i sko­men­to­wał tek­st Do ro­boty sie nie [...]

przedwczoraj, 17:35Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kierunkowość prze­kazu to fa­natyzm [...]

przedwczoraj, 17:31Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Karierę ro­bi się od [...]

przedwczoraj, 17:29Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W Ziemię uderzy­kume­ta.  

14 lutego 2017, 20:56Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gdy po­godzisz się z [...]

12 lutego 2017, 12:34tomek43i sko­men­to­wał tek­st chluśniem żeby nie uśnieć