Pan Bolo, strona 6

69 tekstów – auto­rem jest Pan Bo­lo.

Zajdę wy­soko, górna półka w skle­pie mo­nopo­lowym jest dla wybranych. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 28 lutego 2016, 03:56

Ale tu pucha. Nic tyl­ko się opić. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 lutego 2016, 22:57

Chciałbym wyg­rać dożywot­ni vou­cher na wino. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 23 lutego 2016, 18:32

Jes­tem pi­jakiem, nie za­daję niewy­god­nych py­tań. Mam szan­se na przetrwanie 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 21 lutego 2016, 12:35

Na "od­wy­ku" tracę pew­ność siebie 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2016, 10:52

Do szkoły miałem pod górkę, choć jest na tej sa­mej wy­sokości co sklep. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 11 lutego 2016, 18:54

Po na­piciu czuję wstręt do jadła. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 6 lutego 2016, 15:34

Cza­sem jes­tem tak trzeźwy, że wy­piłbym ko­ta z pęcherzem 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 31 stycznia 2016, 19:14

Utonąłem w długach, zos­taję na dnie, ja, Fe­lek - al­ko­holo­wy wrak. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 30 stycznia 2016, 21:33

Is­to­ta me­go nałogu, to głód al­ko­holu de­ter­mi­nowa­ny pasją picia. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 26 stycznia 2016, 17:35

Pan Bolo

Felek, lat 52 zawodowy kierowca - alkoholik, z żółtymi papierami na życie. Bez prawa do jazdy na trzeźwo. Wyćwiczony jogą, ledwie utrzymujący się na nogach. Posiadający duże doświadczenie w tym co robi. Śmiało można rzec profesjonalista.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pan Bolo

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:38Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:38Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

przedwczoraj, 21:05Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zapuściłym wun­sy.  

przedwczoraj, 21:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

przedwczoraj, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Zapuściłym wun­sy.  

przedwczoraj, 17:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st

przedwczoraj, 16:59Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st e-book w sprze­daży

przedwczoraj, 16:42Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

przedwczoraj, 16:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przestrzeń ubo­gich za­myka się [...]

przedwczoraj, 16:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st e-book w sprze­daży